Evropské hnutí v České republice reprezentuje členskou síť právnických osob i jednotlivců, kteří společně vytváří hlavní orgán sdružení tzv. Generální shromáždění, které je nejvyšším orgánem sdružení.

Generální shromáždění volí na období dvou let do vedení organizace členy Výkonného výboru a dále užší sbor v podobě Předsednictva.

V případě zájmu o kontaktování některé z členů předsednictva Evropského hnutí se prosím obraťte na náš sekretariát na emailu Zapněte prosím podporu javascriptu pro zobrazení emailové adresy

Dne 11.června 2014 se uskutečnilo Generální shromáždění Evropského hnutí v České republice, které zvolilo opětovně předsedou pana Vladimíra Špidlu, Výkonný výbor, Revizní komisi a Rozhodčí komisi.

Na jednání Výkonného výboru dne 10. září 2014 byli zvoleni členové Předsednictva a místopředsedové EH v ČR.

 Předsednictvo Evropského hnutí v ČR: 

Foto Spidla

Vladimír Špidla, předseda

 

 

 

 

    Edvard Outrata, místopředseda

Senátor a předseda senátorského Klubu otevřené demokracie Parlamentu České republiky v letech 2000 až 2006. Po roce 2004 byl zvolen jedním ze čtyř místopředsedů Senátu. Po návratu z Kanady v roce 1993 byl jmenován předsedou Českého statistického úřadu, kde začal zavádět běžné pracovní postupy ze západních zemích. Je jedním z prvních politiků, kteří začali zveřejňovat všechny své příjmy, jak vyžaduje zákon. Výkon předsedy Evropského hnutí v ČR poprvé zastával v letech 2004 až 2006, kdy se rovněž stal místopředsedou Mezinárodního evropského hnutí. Následně byl zvolen předsedou Evropského hnutí v ČR  na léta 2008 - 2011. 

PotůčekMartin Potůček, místopředseda

Profesor veřejné a sociální politiky a garant magisterského a doktorského programu tohoto zaměření na Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie (CESES, http://ceses.cuni.cz) tamtéž. Zabývá se zkoumáním procesů formování a realizace veřejné a sociální politiky v České republice se zaměřením na regulační funkce trhu, státu a neziskového sektoru, na problémy vládnutí v globálním kontextu a v procesu evropské integrace, na reformy veřejné správy a na prognózování vývoje České republiky. Člen Evropského hnutí v ČR od roku 1991. Autor, spoluautor a editor řady odborných statí a knižních publikací u nás i v zahraničí. http://www.martinpotucek.cz

   Ladislav Říha,místopředseda

Místopředseda Evropského hnutí v ČR od roku 2004. Je aktivní na mezinárodních fórech v oblasti vnitřních záležitostí Evropské unie. V rámci Evropského hnutí v ČR koordinuje celoevropské projekty a aktivity v českých regionech. V posledních patnácti letech působí na Ministerstvu financí ČR, kde se v různých pozicích věnuje daňovým záležitostem, modernizaci správy daní a strategii daňové a celní politiky. Spolupodílel se na založení Evropské organizace daňových správ, v jejímž Výkonném výboru zastupoval českou daňovou správu v letech 1996 až 2001. Část své profesní kariéry se věnoval i oblasti projektování IS a správě školství.

 

Alena Gajdůšková, členka předsednictva

Jan Mládek, člen předsednictva

Roman Pavlík, člen předsednictva

Vratislav Preclík, člen předsednictva

Lumír Rezek, člen předsednictva

Nikola Šrubařová, ředitelka 

                           

  

Představitelé Mezinárodního Evropského hnutí:

President: Jo Leinen;
Vice-presidents international organisations:
Christof-Sebastian Klitz | Bernadette Ségol | Róża Gräfin von Thun und Hohenstein;
Vice-presidents national councils: Jessica Chamba | Olivier Hinnekens | Ksenija Milenkovic;
Treasurer: Dries Callens;
Board members: Michalis Angelopoulos, Erik Boel, Daniel Correa, Bernd Hüttemann, Pauline Gessant, Antonio Moreira, Natasa Owens, Eve Pakkanen, Christodoulos Pelaghias, Federica Sabbati, Frédéric Vallier, Christian Wenning

**************************************************************************************************************************************

Historický přehled předsedů Evropského hnutí:     
Name Term
Jo Leinen November 2011 to date
Pat Cox 2005-2011
José María Gil-Robles 1999-2005
Mário Soares 1997-1999
Valéry Giscard d'Estaing 1989-1997
Enrique Barón Crespo 1987-1989
Giuseppe Petrilli 1981-1987
Georges Berthoin 1978-1981
Jean Rey 1974-1978
Walter Hallstein 1968-1974
Maurice Faure 1961-1968
Robert Schuman

1955-1961

Paul-Henri Spaak

          1950-1955
Duncan Sandys           1948-1950

Generální sekretáři

Name

Term
Diogo Pinto 2009 to date
Hendrik Kröner 2002-2009
Pier Virgilio Dastoli 1995-2001
Giampiero Orsello 1993-1995
Bob Molenaar 1987-1993
Luigi Vittorio Majocchi 1985-1987
Sjouke Jonker 1984
Thomas Jansen 1981-1983
Robert Van Schendel 1955-1980
Georges Rebattet (London office) 1948-1955
Józef Retinger (Paris office, from 11/1951 Brussel office) 1948-1950
The Movement's central office, located in Brussels, is headed up by a President and six Vice-Presidents, all of whom usually hold significant offices in the European Union or other pan-European organisations. Honorary Presidents, generally prominent European politicians (for example Valéry Giscard d'Estaing), are also elected, but hold no executive powers.
The current President of the EMI is Jo Leinen, MEP and Chairman of the Environment Committee in the European Parliament. The management of the organisation is drawn from across Europe.

International Associations

The EMI currently has 31 International Member Associations: Association of European Journalists - AEJ | Council of European Dentists - CED | Council of the Notariats of the European Union - CNUE | Direct Selling Europe - DSE | European Association of Railway Personnel - AEC | European Association of Retirement Schemes for Liberal Professions - EurelPro | European Confederation of Veterans | European Centre for Culture - ECC | European League of Economic Cooperation - ELEC | Europeans Throughout the World - ETTW | Foundation Euractiv | Permanent Forum of the European Civil Society | European Association of Teachers - AEDE | Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe - AEGEE | Association of Women of Southern Europe - AFEM | Association of Local Democracy Agencies - ALDA | European Confederation of Independent Trade Unions - CESI | Council of European Municipalities and Regions - CEMR | Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe - CPMR | European Citizens' Action Service - ECAS | European Federation of Building Societies - EFBS | European Trade Union Confederation - ETUC | European People's Party - EPP | European Liberal, Democrat and Reform Party - ELDR | International Association of Former Officials of the European Communities - AIACE | International Centre for European Studies - CIFE | Young European Federalists - JEF | Party of European Socialists - PES | Rurality Environment Development - R.E.D. | Union Syndicale Fédérale | Union of European Federalists - UEF

National Councils
At national level there are National Councils in 42 countries, organized in a very diverse way.[1] In principle national councils of all countries which are members of the Council of Europe can join the European Movement. Only on national level the EM has youth branches.[2]