Přijímání nových členů

Příjímání nových členů se řídí stanovami EH. Fyzická osoba zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku EH. Za právnickou osobu vyplněnou přihlášku podepíše oprávněná osoba-statutární zástupce. Předsednictvo EH na svém nejbližším zasedání došlé přihlášky projedná a členství přihlášených doporučí či nedoporučí ke schválení výkonnému výboru. O stanovisku ke členství uvědomí EH žadatele do 3 týdnů od zasedání, na němž se přihláška projednávala.

 

Přihláška je dostupná ke stažení ve formátech:

Kolektivní člen (.doc)  >>ZDE<<

Kolektivní člen (.pdf) >>ZDE<<

Fyzická osoba (.doc) >>ZDE<<

Fyzická osoba (.pdf) - >> ZDE<<